MANAGEMENT

Edy­ta Poszal­s­ka: 16 let­nie doświad­cze­nie w branży fash­ion zdobyła zdobyła pracu­jąc znany­mi na całym świecie doma­mi mody włoskiej – m.in.: Pal Zileri, Cor­neliani, Bogli­oli, Lui­gi Bianchi Man­to­va, Canali, Valenti­no, Armani, Ver­sace czy Brunel­lo Cucinel­li. Kil­ka lat spęd­zonych we Włoszech przyniosło zna­jo­mość języ­ka i wyczu­cie włoskiego sty­lu, wie jak łączyć „włoską klasykę” z „pol­s­ka fantazją”.

Kamil Poszal­s­ki: wielo­let­nie doświad­cze­nie w branży mod­owej, pra­ca z marka­mi fash­ion: Sal­vadore Fer­rag­amo, Tod’s, Mon­cler, Valenti­no Pra­ca z Pal Zileri, Cor­nel­liani czy Lui­gi Bianchi Man­to­va — klasy­ka włoskiej mody poz­woliły zgłębić łącze­nie tych dwóch stylów, łącze­nie kolorów i fasonów.

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Adres biura

SU MISURA
ul. Chmiel­na 10
Warsza­wa

Media społecznościowe

Copy­right © SU MISURA 2021

Copy­right © SU MISURA 2021

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny